ایرانی = ایده های نو و جذب مشتری بیشتر  MDF تهیه ژورنال اجرا شده کابینت و مصنوعات

 

برای بزرگتر دیدن تصویر بر روی آن کلیک کنید

تعدادی از تصاویر مجموعه  ژورنال انواع کمد دیواری ریلی+باکسی+چارچوبی ام دی اف را به عنوان نمونه ببینید